Władze Związku

Wybrane przez delegatów na Walnym Zebraniu 15 listopada 2014

 

Zarząd Główny

Prezes  – Józef Malinowski, Nadrenia-Westfalia

Wice-Prezes – Anna Wawrzyszko, Berlin

Sekretarz – Maciej Budniewski, Bawaria

 

Rada Naczelna

Przewodniczący – Patrick Nowak, Hamburg

Członek – Waldemar Maszewski, Hamburg

Członek – Edward Kieyne, Wuppertal

Członek – Robert Matysiak, Dolna Saksonia

Członek – Józef Malinowski (prezes), Nadrenia-Westfalia

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Anna Halves, Hamburg

Członek – Mirosław Modrzyński, Bawaria

Członek – Janusz Nowak, Bawaria

 

Decyzje władz ZPwN