Władze Związku

Wybrane przez delegatów na Walnym Zebraniu 30 września 2017

 

Zarząd Główny

Prezes  – Józef Malinowski, Nadrenia-Westfalia

Wice-Prezes – Anna Wawrzyszko, Berlin

Sekretarz – Maciej Budniewski, Bawaria

 

Rada Naczelna

Przewodniczący – Edward Kieyne, Görlitz

Członek – Waldemar Maszewski, Hamburg

Członek – Patrick Nowak, Hamburg

Członek – Piotr Winiarski, Berlin

Członek – Józef Malinowski (prezes), Nadrenia-Westfalia

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Anna Halves, Hamburg

Członek – Mirosław Modrzyński, Bawaria

Członek – Marcin Nowak, Berlin

 

Decyzje władz ZPwN