Oddział Bawaria

Witamy w bawarskim oddziale Związku Polaków w Niemczech.

Oddział Bawaria ukonstytuował się 22 września 2011 w Norymberdze.

Oddział regionalny „Bawaria” zrzesza członków Związku zamieszkujących obszar Landu Bawaria. Obecnie do oddziału należą mieszkańcy m.in. Norymbergi, Fürthu, Weissenburga, Puschendorfu.

www.facebook.com/ZPwNBawaria

Adres pocztowy:

Związek Polaków w Niemczech
Oddział „Bawaria”
Postfach 1213
90702 Fürth