Nasz Znak

„… Władze pruskie zakazały więc organizacjom polskim i obywatelom Prus narodowości polskiej posługiwania się godłem państwowym niepodległej Polski. Rozpisywane przez Radę co pewien czas konkursy na oryginalny „znak polskości” nie dawały rezultatu.
… Swastyce przeciwstawimy się tylko wtedy, gdy będziemy mieli swój narodowy znak nie budzący wątpliwości, że łączy on tylko Polaków – powiedział kierownik naczelny Związku dr Jan Kaczmarek.
… Otóż Stefan (Stefan Murek) zafascynował wszystkich ideą uczynienia symbolem naszej tożsamości narodowej „wierną rzekę narodu polskiego – Wisłę”.
… Janka Kłopocka natychmiast poczęła szkicować projekty wiślanego znaku … w lot uchwyciła proporcje załamań Wisły. Wiedzieliśmy jednak, że czegoś tu brakuje, że znak nie jest dość wymowny. I wtedy dr Jan Kaczmarek podpowiedział artystce, by zaznaczyła jakoś Kraków jako kolebkę kultury polskiej.
… Janina Kłopocka sięgnęła po czerwoną kredkę i wtedy nagle, jak kiedyś biały orzeł rozbłysną na czerwonym suknie, tak teraz zaświeciła biel Wisły na czerwieni polskiej ziemi. Znak stał się biało-czerwony i podkreślał w sposób dumny naszą odwieczną odrębność narodową, …
… Mnie (Edmundowi Janowi Osmańczykowi) jako poecie, … zlecono zadanie słowotwórcze.
… – A może rodło? – zaproponowałem niepewnie. i jak to bywa w tego rodzaju słowotwórczej grze, bez zsynchronizowanego w ułamkach sekundy krzesiwa dwu słów, rodnica i godło nie powstałoby zapewne słowo oddające najistotniejszą treść znaku,
… – Wisła i Kraków to Rodło! – powtarzał wielokrotnie Kaczmarek.”

„Wisła i Kraków to Rodło” Edmund Jan Osmańczyk, str. 32-37

 

Rodło, znak Związku Polaków w Niemczech, to symbol łączności Polonii z narodem. Przedstawia na czerwonym tle biały graficzny znak Wisły z Krakowem.

RodloTM

Rodło jest zastrzeżonym znakiem towarowym.