O nas

Związek Polaków w Niemczech dzisiaj.

Związek Polaków w Niemczech czynnie przyczynia się do reprezentowania Polaków w Niemczech, do integracji w kraju zamieszkania oraz do rozwoju polskiego szkolnictwa, stowarzyszeń zawodowych oraz życia kulturalno-społecznego Polaków w Niemczech. W roku 1951 zarejestrowany został ponownie w RFN jako kontynuacja przedwojennej organizacji, początkowo z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (do 1956), następnie w Bochum.

Nie uznanie przez ZPwN władzy komunistycznej w Polsce doprowadziło do rozłamu, wskutek którego powstał Związek Polaków w RFN „Zgoda”, utrzymujący intensywne stosunki z władzami PRL.

W latach 80-tych ZPwN czynnie wspierał społeczeństwo w Polsce organizując zbiórki żywności, odzieży i funduszy dla społeczeństwa Polskiego oraz „Solidarności”.

Związek Polaków w Niemczech był współzałożycielem Międzynarodowej Organizacji Mniejszości Narodowych (FUEN). Pracujemy aktywnie nad wzmocnieniem pozycji Polaków w społeczeństwie niemieckim oraz przyczyniamy się do lepszej reprezentacji interesów Polaków w Niemczech wobec organizacji i władz polskich i niemieckich na wszystkich szczeblach.

Obecnie ZPwN działa zorganizowany w oddziały terenowe oraz w takich miastach jak, Berlin, Kleve, Hamburg, Hannover,  Mannheim, Norymberga, Wuppertal. Siedzibą ZPwN jest Dom Polski w Bochum.

O przeszłości Związku Polaków w Niemczech proszę czytać w rubryce „Nasza Historia”.