Medale i Odznaczenia ZPwN

logo ZPwN Na podstawie §13 Regulaminu Kapituły Znaku Rodła „Regulamin przyznawania medali i odznaczeń nadawanych przez Kapitułę Znaku Rodła Związku Polaków w Niemczech” ustala zasady, tryb przyznawania i nadawania medali i odznaczeń przez Kapitułę Znaku Rodła Związku Polaków w Niemczech.

Regulamin ma na celu wskazanie i ujednolicenie warunków oraz zasad przyznawania odznaczeń Związku Polaków w Niemczech.

Na podstawie § 4 „Regulaminu przyznawania medali i odznaczeń nadawanych przez Kapitułę Znaku Rodła Związku Polaków w Niemczech” odznaczeniami Związku Polaków w Niemczech są:

a) Odznaka członkowska ZPwN.

b) Medal Wiary i Wytrwania.

c) Odznaka Zasłużony dla Związku Polaków w Niemczech.

d) Medal Rodła ZPwN.

e) Honorowy tytuł „Ambasador Rodła”.

f) List Gratulacyjny.

g) Odznaka Honorowa + Dyplom.

h) Medal okolicznościowy ZPwN.

i) Rodło Młodych Polaków.

Wyróżnienia wymienione w § 4, ust. e – g mogą być nadawane wielokrotnie.