Ambasador Rodła

Ambasador-Rodla-119x200  Kapituła Znaku Rodła przyznaje honorowy tytuł „Ambasador Rodła” osobom fizycznym lub podmiotom prawnym. Tytuł przyznawany zostaje w uznaniu szczególnych zasług dla osób i podmiotów, które w sposób szczególny zasłużyły się w rozwoju szerzenia i rozwijania szeroko pojętej tradycji i historii, wpisanej w Znak Rodła lub badań w zakresie wiedzy o osiągnięciach, losach i historii Polaków, spod Znaku Rodła w kraju i za granicą.

Tytułem „Ambasador Rodła” wyróżnia się osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne, nie będące osobami prawnymi, posiadające zdolność prawną.