Kapituła Rodła

„Oto nasze Rodło, które nie jest herbem, ani godłem, 
Ale znakiem łączności z całym Narodem Polskim i jego duszą

[- Edmund Jan Osmańczyk]

logo ZPwN

PREAMBUŁA REGULAMINU KAPITUŁY ZNAKU RODŁA

„Kapituła Znaku Rodła została powołana do pełnienia roli Depozytariusza Znaku Rodła, przyjmując zadanie strzeżenia i promowania tradycji powstania Rodła, jego funkcjonowaniem i znaczeniem wśród Polonusów, bezpośrednio nawiązując do roli jaką Związek Polaków w Niemczech odgrywał na polu działalności społecznej, poprzez kontynuowanie poczucia jedności wśród Polonii niemieckiej, zebranej pod Znakiem Rodła – najstarszego symbolu Polonii na terenie Niemiec, które nie będąc ani herbem, ani godłem, ale znakiem łączności z całym Narodem, przez dziesiątki lat stało się nieśmiertelne i niezniszczalne, będąc dla wielu pokoleń wyrazem gwarancji i ciągłości polskości wpisanej w Znak Rodła.”

Zarząd Główny Związku Polaków w Niemczech 26 marca 2014 roku w drodze uchwały, powołał Kapitułę Znaku Rodła. Kanclerzem Kapituły jest pan Robert Matysiak.

Kapituła jest właściwa w sprawach dotyczących:

  1. prawa do używania Znaku Rodła,
  2. wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Znaku Rodła,
  3. nadzoru nad przestrzeganiem zobowiązań, wynikających z udzielanego prawa do używania Znaku Rodła,
  4. innych działań związanych z promocją Znaku Rodła ZPwN.

Kontakt z Kanclerzem Kapituły pod adresem email;  kapitula@zpwn.org