Indywidualne

 

Członkostwo ZWYCZAJNE

Chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu Związku?

  • Chcesz prowadzić lub aktywnie wspierać projekty Związku?
  • Masz pomysły na polepszenie życia Polaków w Niemczech?
  • Masz energie i czas, które chcesz poświęcić dla dobra ogółu?

Wybierz członkostwo zwyczajne.

Jako członek zwyczajny masz czynne i bierne prawo wyborcze oraz obowiązek płacenia składek.

 

Członkostwo WSPIERAJĄCE

Zgadzasz się z celami Związku?

  • Chcesz od czasu do czasu angażować się w projekty Związku lub je wspierać?
  • Masz pomysły na polepszenie życia Polaków w Niemczech?
  • Chcesz się w wolnych chwilach angażować w działalność dla dobra ogółu?

Wybierz członkostwo wspierające.

Jako członek wspierający nie posiadasz praw wyborczych i nie zasiadasz we władzach oddziału. Dobrowolnymi datkami wspierasz Związek.

 

Pobierz deklaracje wstępu i oddaj w najbliższym oddziale lub wyślij na adres ZPwN.