Członkostwo

 

Statut Związku Polaków w Niemczech przewiduje trzy rodzaje członkostwa:

Dwa pierwsze są dla osób fizycznych, trzeci dla organizacji.

 

Pobierz deklaracje wstępu i oddaj w najbliższym oddziale lub wyślij na adres ZPwN.