Konferencja „Sprache – Kultur – Identität“

9. grudnia 2023 roku, w centrum kulturalnym „Altstadt Treff” w Dorsten, Nadrenia Północna-Westfalia, odbyła się konferencja „Sprache – Kultur – Identität”. Celem konferencji było odpowiedzenie na rosnące znaczenie dyskusji na temat języka i tożsamości we współczesnym świecie.

Wydarzenie rozpoczęło się od sekcji „Coming Together”, a następnie serdecznego powitania i otwarcia przez burmistrza miasta Dorsten Tobiasa Stockhoffa.

Ważnym momentem było również przemówienie Józefa Malinowskiego „Rodlo”, przewodniczącego Bund der Polen in Deutschland e.V.

Dr. Andreas Hollstein, pełnomocnik ds. Polonii w NRW, przedstawił głęboką prelekcję o kulturze przekazywanej poprzez język

Merytorycznie konferencja rozpoczęła się od wykładu przewodniczącego Landesintegrationsrats NRW i Rady Integracyjnej miasta Kolonia, Tayfuna Kelteka, pod tytułem „Identität stärken, natürliche Zweisprachigkeit fördern!”. Pan Keltek podzielił się swoimi wszechstronnymi spostrzeżeniami na temat istotnych aspektów dwu- i wielojęzyczności. Podkreślił on znaczenie wspierania języków ojczystych jako trwałej metody wzmacniania tożsamości i poczucia własnej wartości. Ponadto podkreślił, że prowadzi to do istotnych korzyści dla uczestnictwa w edukacji oraz kompetencji międzykulturowych w zglobalizowanym świecie.

Kolejnym istotnym tematem konferencji było omówienie dwujęzyczności jako mostu kulturowego i identyfikacji społecznościowej. Omawiano znaczenie pierwszego i drugiego języka w kontekście dzieciństwa, tożsamości intelektualno-kulturowej oraz uczestnictwa w edukacji.

Wielojęzyczność została uznana za możliwość zwiększenia mobilności i zdolności zatrudnieniowej Europejczyków oraz za część bogactwa kulturowego Europy i świata.Dużą uwagę na konferencji poświecono także warsztatom na temat wielojęzyczności dla uczennic i uczniów. Warsztaty odbyły się w Laboratorium Szkolnym Uniwersytetu w Bochum i były prowadzone przez naukowca uniwersytetu Ruhr Bochum Bastiana Fuchsa. Celem warsztatów było uświadomienie uczennicom i uczniom, jak mogą odczuwać swoją wielojęzyczność jako wzbogacenie, a nie ciężar.

Omówiono również znaczenie języka ojczystego jako trampoliny do przyszłości dzieci i młodzieży. Przeanalizowano, w jaki sposób nauka języka ojczystego, zarówno w szkole, jak i poza nią, oraz konsekwentna opieka nad językiem ojczystym w rodzinie mogą przyczynić się do rozwoju osobowości i kreowania perspektyw życiowych dla wielojęzycznych dzieci. Prelekcje Magdaleny Wiażewicz na temat znaczenia i promocji języków ojczystych i Renaty Kaczmarek dotyczące edukacji dwujęzycznej i kulturalnego znaczenia dwujęzyczności, stanowiły głęboką i uzasadnioną dyskusję na te temat.

Kolejnym istotnym punktem programu konferencji była analiza Niemiecko-Polskiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie z 1991 roku oraz jego wpływu na pozaszkolną naukę języka polskiego. Andreas Holm, prawnik i przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum na Rzecz Wspierania Języka, Kultury i Tradycji Polskich w Niemczech, omówił realizację traktatu i jego skutki.

Rozmowa z prof. dr. Sebastianem Fikusem na temat „Mniejszość Niemiecka w Polsce i perspektywy współpracy z Polonią w Niemczech” dostarczyły znaczących spostrzeżeń i wniosków podczas zakończenia spotkania. Podsumowując, spotkanie „Język Kultura Tożsamość” zaoferowało szerokie spektrum tematów i dyskusji z zakresu języka, kultury i tożsamości.

Program kulturalny obejmował ważne występy muzyczne prezentujące utwory Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina w wykonaniu Anny Marii Schaefer (sopran) i Birgit Eckel (fortepian)

Konferencja zapewniła szeroki zakres tematyczny dyskusji na temat języka, kultury i tożsamości. Umożliwiła pogłębione zrozumienie tych istotnych aspektów społecznych i stanowiła aktywna platformę do wymiany spostrzeżeń na temat wielo-, dwujęzyczności z publicznością.

Konferencja „Język Kultura Tożsamość” była solidnie przygotowanym i inspirującym wydarzeniem, które dostarczyło uczestnikom głębokiego wglądu w obszary tematyczne języka, kultury i tożsamości.

Joanna Elies

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zarząd Główny i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.