Solidarni z aresztowanymi na Białorusi działaczami Związku Polaków na Białorusi

Zarząd Główny, Związku Polaków w Niemczech przyłącza się do apelu Ambasadora RP w Niemczech, Prof. Andrzeja Przyłębskiego i wspiera działania w obronie praw polskiej mniejszości na Białorusi.

#WolniPolacyNaBialorusi   #FreePoleslnBelarus

Apel Ambasadora RP w Niemczech, Prof. Andrzeja Przyłębskiego, do Polonii i Polaków w Republice Federalnej Niemiec o solidarność z aresztowanymi na Białorusi działaczami Związku Polaków na Białorusi.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy,

w ostatnich dniach na Białorusi nasiliły się brutalne represje wobec tamtejszych Polaków zaangażowanych w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Kilku działaczy Związku Polaków na Białorusi, w tym prezes Andżelika Borys, zostało aresztowanych bądź zatrzymanych. W mieszkaniach Polaków i biurach ZPB w Grodnie, Wołkowysku i Lidzie miały miejsce przeszukania. Przeprowadzono także rewizje w szkołach społecznych prowadzonych przez ZPB. Polacy prześladowani są za swoją narodowość i za to, że angażują się w rozwój kultury i oświaty w swoich małych ojczyznach.

Działania władz są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych. Naruszają też dwustronne umowy polsko-białoruskie dotyczące ochrony mniejszości polskiej. Związek Polaków na Białorusi to zrzeszenie apolityczne. Jest jedną z najliczniejszych organizacji pozarządowych w kraju. Jego działalność skupia się na pielęgnowaniu polskiej kultury i tradycji, wspieraniu szkolnictwa i nauki języka. Aresztowanie prezes i członków Związku to cios w społeczeństwo obywatelskie. Ma on na celu wyrugowanie tożsamości polskiej, uderza w dobre stosunki z naszym krajem i godzi w wielowiekową tradycję wielokulturowości na Białorusi.

Zwracam się do Państwa z apelem o wsparcie działań w obronie praw polskiej mniejszości na Białorusi w ramach akcji

#WolniPolacyNaBialorusi  #FreePoleslnBelarus

Okażmy wspólnie solidarność z prześladowanymi Rodakami.

Prof. Andrzej Przyłębski
Ambasador RP w Niemczech.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zarząd Główny i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.