Komunikat Sekretariatu Kurii Biskupiej Kościoła Starokatolickiego w RP

Decyzją VI Nadzwyczajnego Synodu Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 22 lipca 2017 r. ksiądz Robert Matysiak został wybrany biskupem Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie został mianowany ordynariuszem nowo powołanej Diecezji Niemieckiej Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór księdza Roberta Matysiak na biskupa – ordynariusza jest wydarzeniem historycznym, będzie bowiem pierwszym biskupem dla Polskiego Kościoła Starokatolickiego w Niemczech.
O terminie uroczystości święceń biskupich, która odbędzie się w Hanowerze poinformujemy w najbliższym czasie.

Dla Związku Polaków Niemczech wyniesienie ks. Roberta Matysiak do godności biskupiej to wielka radość. Jest pierwszym biskupem będącym aktywnym i zaangażowanym członkiem organizacji.

Ks. Biskup elekt jest wieloletnim i aktywnym członkiem Związku Polaków w Niemczech zaangażowanym w sprawy Polonii niemieckiej. W osobie Księdza Biskupa nasza organizacja a przede wszystkim Polonia niemiecka zyskuje szczególnego przyjaciela i orędownika bez reszty zaangażowanego w sprawy Polonii niemieckiej, któremu problematyka polonijna jest szczególnie bliska.

W ZPwN pełni wiele ważnych funkcji min.: jest członkiem Rady Naczelnej, inicjatorem powołania i pierwszym Kanclerzem Kapituły Znaku Rodła, prezesem oddziału Dolnej Saksonii ZPwN w Hanowerze, pomysłodawcą i inicjatorem restytucji i pierwszym po II wojnie światowej naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Do ważnej działalności ks. biskupa zaliczyć możemy inicjatywę ustanowienia „Medalu Rodła Związku Polaków w Niemczech”, który został zaprezentowany i po raz pierwszy wręczony osobom szczególnie zaangażowanym na rzecz ZPwN w Sejmie RP w dniu 10 marca 2016 roku. (patrz tutaj)

Nasza obecność i modlitwy przepojone duchem ekumenizmu i tolerancji jak mawia Ksiądz Biskup, będącej przejawem „ekumenizmu praktycznego” podczas święceń biskupich z całą pewnością będą najlepszymi życzeniami obfitości łask Bożych w biskupiej posłudze.

Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej – jest Kościołem prawnie działający na terenie Polski i posiadający placówki zagraniczne. Działalność Kościoła Starokatolickiego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach struktury Diecezji niemieckiej nawiązuje do historii i działalności Kościoła w Niemczech.

Po zdelegalizowaniu w 1965 Polskiego Kościoła Starokatolickiego część jego wiernych po latach znalazła się na emigracji. W 1977 w Republice Federalnej Niemiec grupa polskich starokatolików powołała Polski Kościół Starokatolicki na Obczyźnie. 3 lipca 1978 Kościół otrzymał rejestrację prawną w Republice Federalnej Niemiec. Został przyjęty do Niemieckiej Rady Ekumenicznej.

Polski Kościół Starokatolicki na Obczyźnie aktywnie działał wśród wiernych skupionych w parafiach w: Hamburgu, Bonn i Kolonii. Rozkwit wspólnot Kościoła miał miejsce po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, gdy z pomocy i posługi religijnej duchownych Kościoła korzystało wielu uchodźców z Polski.

www.kosciolstarokatolicki.pl / www.nat-kath.church

Ten wpis został opublikowany w kategorii Związek. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.